Sağlık Durumu

SAĞLIK DURUMU
İlimiz, sağlık hizmetleri bakımından Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi konumundadır. Bu özelliği dolayısıyla çevre illerden önemli miktarda vatandaşımız tedavi olmak üzere İlimize gelmekte, bu durum ise sağlık turizmi bakımından İlimiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

  • 2007 yılında sağlık sektöründe kişi başına düşen yatak sayısı Türkiye’de on binde 25,8 Erzurum’da on bin kişi başına düşen yatak sayısı 41,3 tür.

  • Erzurum sağlık hizmetleri bakımından Doğu Anadolu Bölgesi’nin merkezi konumundadır.

  • Merkezi Hastane Randevu Sistemi çağrı merkezi ve yakında hizmete açılacak olan Kampüs hastaneleri projeler ile birlikte sağlık alanında ilerlemiş altyapısı bölgeye hatta İran’a, Gürcistan’a, Azerbaycan’a hizmet verebilecek seviyeye gelmiştir.

İlimizde ;

Hastane sayısı : 270Yatak kapasitesi : 3.188
Devlet Hastanesi : 20Yatak kapasitesi : 1.903
Üniversite Hastanesi : 1Yatak kapasitesi : 1.188
Özel Hastane : 1Yatak kapasitesi : 97
Sağlık Evi sayısı : 157Toplum Sağlığı Merkezi sayısı20
Aile Sağlığı Merkezi71
Toplam Ebe sayısı527
Aile Hekimiyle Çalışan Ebe sayısı131
Sağlık Bakanlığında Çalışan Ebe sayısı396
Toplam Hemşire sayısı1.127
Aile Hekimiyle Çalışan Hemşire Sayısı59
Sağlık Bakanlığında Çalışan Hemşire Sayısı1.068
Toplam Pratisyen Doktor sayısı435
Aile Hekimi Olarak Çalışan Pratisyen Doktor sayısı225
Sağlık Bakanlığında Çalışan Pratisyen Doktor sayısı210
Toplam Uzman Doktor sayısı371
Aile Hekimi Olarak Çalışan Uzman Doktor sayısı4
Sağlık Bakanlığında Çalışan Uzman Doktor sayısı371
Doktor başına düşen kişi sayısı949
Yatak başına düşen kişi sayısı404